Οικοδόμηση μιας ρουτίνας με το νέο σας κουτάβι

Μάθετε γιατί τα κουτάβια γίνονται συγκεχυμένα αν οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν συνεπείς κανόνες και ρουτίνες. και πώς να δημιουργήσετε κανόνες και να δημιουργήσετε μια ρουτίνα για το κουτάβι σας.